Rezerwat przyrody "Nowe Wicko"

Rezerwat przyrody "Nowe Wicko"
Rezerwat przyrody "Nowe Wicko"
Rezerwat przyrody "Nowe Wicko"
Rezerwat przyrody "Nowe Wicko"

Instytucje zarządzające rezerwatem:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.:
+48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Lębork
ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork
tel.:
+48 59 862 24 62, fax +48 59 862 20 27
www.lebork.gdansk.lasy.gov.pllebork@gdansk.lasy.gov.pl

W odległości około 1 km na zachód od miejscowości Wicko znajduje się florystyczny rezerwat przyrody chroniący zarośnięte jezioro. Powierzchnia, ustanowionego w 1984 roku rezerwatu "Nowe Wicko", wynosi 24,49 ha. Na większości jego obszarze dominuje woskownica europejska – reliktowy gatunek atlantycki. Ponadto ochronie podlegają okoliczne zbiorowiska szuwarowe, zarośla łozowe, oles, łęg i brzezina bagienna.

Rezerwat posiada duże znaczenie dydaktyczne dzięki możliwości obserwacji sukcesji roślin na zarośniętym jeziorze. Jest również ostoją zwierzyny.