Rezerwat przyrody "Las Górkowski"

Rezerwat przyrody "Las Górkowski"
Rezerwat przyrody "Las Górkowski"
Rezerwat przyrody "Las Górkowski"
Rezerwat przyrody "Las Górkowski"
Rezerwat przyrody "Las Górkowski"
Rezerwat przyrody "Las Górkowski"

Instytucje zarządzające rezerwatem:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.:
+48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Lębork
ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork
tel.:
+48 59 862 24 62, fax +48 59 862 20 27
www.lebork.gdansk.lasy.gov.pllebork@gdansk.lasy.gov.pl

Torfowiskowy rezerwat przyrody "Las Górkowski", położony w dolinie rzeki Łeby, zajmuje powierzchnię 99,36 ha. Ochronie rezerwatu, ustanowionego w 1984 roku, podlegają różne postacie borów bagiennych na glebach torfowych. Warstwę drzew tworzy głównie sosna pospolita. Jej najokazalsze egzemplarze posiadają nawet 200 cm obwodu. W niektórych miejscach występują ponadto brzozy (brodawkowata i omszona) oraz dąb szypułkowy.

Ciekawostką jest fakt, iż rezerwat stanowi jedyną większą połać lasu w rozległym rolniczym krajobrazie. W warstwie runa leśnego dominują m.in. borówka czarna, widłak jałowcowy i narecznica krótkoostna. Rezerwat jest również ostoją wielu gatunków ptaków i ssaków.