500-letni pomnikowy dąb

500-letni pomnikowy dąb

Instytucje zarządzające pomnikiem przyrody:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: +48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice
tel.: +48 59 861 34 30, fax +48 59 861 34 44
www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl, cewice@gdansk.lasy.gov.pl

Tuż przy leśnej drodze łączącej Krępkowice z Dziechlinem rośnie leciwy, "pamiętający" jeszcze czasy panowania na tych terenach zakonu krzyżackiego, dąb szypułkowy, zwany potocznie "młodszym bratem Świętopełka" (pobliskiego, bardziej znanego, dębu). Ów imponujących rozmiarów przeszło 500-letni okaz, wpisany do rejestru pomników przyrody rozporządzeniem z 28 sierpnia 1995 roku, wyróżnia się wysokością równą 30 m oraz obwodem pnia liczącym 493 cm.

Drogę prowadzącą w kierunku dębu udostępniono dla ruchu kołowego, umożliwiając pozostawienie pojazdu w jego sąsiedztwie, na leśnym parkingu.