"Grodzisko Białogarda"

"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"
"Grodzisko Białogarda"

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: +48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Lębork
ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork
tel.: +48 59 862 24 62, fax +48 59 862 20 27
www.lebork.gdansk.lasy.gov.pl, lebork@gdansk.lasy.gov.pl

Białogarda – dziś niewielka i niepozorna, przed wiekami – gród o randze stolicy odrębnego księstwa. Jej udokumentowana historia sięga X stulecia, z którego to odkryto ślady pierwszego osadnictwa w grodzisku. Najprawdopodobniej pod koniec wieku XII Białogarda zyskała status stolicy odrębnej dzielnicy w granicach Księstwa Gdańskiego, pozostającego pod panowaniem władców z dynastii Sobiesławiców. Czasy największej świetności grodu przypadają na pierwszą połowę XIII stulecia i lata panowania Racibora Białogardzkiego. To właśnie on rozbudował i ufortyfikował gród do niespotykanych, jak na ówczesne realia, rozmiarów. Jednakże bratobójcze walki z księciem Świętopełkiem II oraz późniejsze przejęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (w roku 1309) położyły w konsekwencji kres świetności Białogardy, przyczyniając się ostatecznie do utraty jej znaczenia na rzecz pobliskiego Lęborka.

Dziś o dawnej wielkości Białogardy świadczy jedynie – efektownie usytuowane na wyniosłym cyplu o urwistych zboczach – duże słowiańskie grodzisko o rozmiarach niemających odpowiednika na terenie Pomorza Gdańskiego (o szczególnej wartości naukowej i krajobrazowej) z zachowanym wałem obronnym, przelotem bramnym i fosą.

W 2005 roku na obszarze grodziska utworzono edukacyjną ścieżkę przyrodniczo-historyczną, jej trasę prowadząc dawną, naturalną fosą, otaczającą umocnienia Białogardy od strony zewnętrznej, pełniącą niegdyś funkcję obronną.