Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. północne)

Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. północne)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. północne)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. północne)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. północne)

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: +48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49, 76-242 Łupawa
tel.: +48 59 846 35 46, fax +48 59 846 35 49 
www.lupawa.szczecinek.lasy.gov.pl, lupawa@szczecinek.lasy.gov.pl

Na południowych krańcach gminy Potęgowo, w ostępach leśnych nad rzeką Łupawą, przetrwały wielkie kamienne grobowce sprzed ponad 5 000 lat. To megality – budowle starsze od egipskich piramid. Zbudowano je z wielkich głazów, niekiedy wyższych od człowieka, o wadze wielu ton. Nad Łupawą zachowało się największe skupisko grobowców megalitycznych w granicach dzisiejszej Polski.

16 spośród nich (w tym ten najstarszy, wzniesiony około 3 700 roku p.n.e.) znajduje się niespełna 2 km na północ od wsi Łupawa, przy polnej drodze prowadzącej do Poganic. Archeolodzy, prócz grobowców, odkryli w tym miejscu również ślady osady zamieszkałej przez ich budowniczych, przybyłych na te tereny aż znad dolnej Łaby, z okolic dzisiejszego Hamburga.