Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)

Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)
Łupawa – cmentarzysko megalityczne (tzw. wschodnie)

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: +48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49, 76-242 Łupawa
tel.: +48 59 846 35 46, fax +48 59 846 35 49
www.lupawa.szczecinek.lasy.gov.pl, lupawa@szczecinek.lasy.gov.pl

Na południowych krańcach gminy Potęgowo, w ostępach leśnych nad rzeką Łupawą, przetrwały wielkie kamienne grobowce sprzed ponad 5 000 lat. To megality – budowle starsze od egipskich piramid. Zbudowano je z wielkich głazów, niekiedy wyższych od człowieka, o wadze wielu ton. Nad Łupawą zachowało się największe skupisko grobowców megalitycznych w granicach dzisiejszej Polski.

Wschodnie skupisko, na tzw. Górze Megalitów, liczy 17 grobowców. Uwagę zwracają szczególnie trzy spośród nich: megalit wykonany z potężnych, wzbudzających respekt głazów, grobowiec z widocznym nasypem ziemnym oraz unikalny na ziemiach dzisiejszej Polski grobowiec korytarzowy.