Rezerwat przyrody "Mierzeja Sarbska"

Rezerwat przyrody "Mierzeja Sarbska"
Rezerwat przyrody "Mierzeja Sarbska"
Rezerwat przyrody "Mierzeja Sarbska"
Rezerwat przyrody "Mierzeja Sarbska"

Instytucje zarządzające rezerwatem:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.:
+48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Lębork
ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork
tel.:
+48 59 862 24 62, fax +48 59 862 20 27
www.lebork.gdansk.lasy.gov.pllebork@gdansk.lasy.gov.pl

Mierzeja Sarbska – jeden z najpiękniejszych odcinków polskiego wybrzeża, obszar określany mianem miniatury Słowińskiego Parku Narodowego, miejsce – co odnotowali kronikarze – legendarnych waśni mieszkańców pobliskiej Ulini i Łeby.

W celu ochrony naturalnego krajobrazu mierzei, składającego się z wąskiego pasa wydm nadmorskich, w jej wschodnim fragmencie długości 6,5 km, utworzono w 1976 roku rezerwat przyrody. Większą jego część, bo prawie 400 ha z 546,63 ha całkowitej powierzchni, pokrywają zbiorowiska leśne, wśród których dominuje bór bażynowy. W zagłębieniach międzywydmowych tworzą się mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzościowe, posiadające na obszarze Polski nieliczne, zanikające stanowiska.

Ponadto na terenie rezerwatu występuje wiele gatunków roślin – również rzadko spotykanych w skali naszego kraju – podlegających ochronie, np. długosz królewski, fiołek torfowy, rosiczka długolistna i pośrednia, turzyca bagienna, wątlik błotny, wełnianeczka darniowa, woskownica europejska. Charakterystyczny jest pasmowy układ roślinności – od wydmowej (od strony Morza Bałtyckiego) poprzez leśną (borową) aż do bagiennej nad jeziorem Sarbsko. Rezerwat jest także ostoją puchacza.