Jezioro Święte

Jezioro Święte
Jezioro Święte
Jezioro Święte
Jezioro Święte

Własność Skarbu Państwa. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego akwenem administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel.: 
+48 58 326 18 88, fax +48 58 326 18 89
www.gdansk.rzgw.gov.plgdansk@wody.gov.pl

Nazwa sprawującego nadzór nad zalesioną strefą przybrzeżną:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: 
+48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl
Nadleśnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice
tel.:
+48 59 861 34 30, fax +48 59 861 34 44
www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl, cewice@gdansk.lasy.gov.pl

To jedno z charakterystycznych dla krajobrazu Pomorza jezior lobeliowych, znajdujące się na styku powiatów kartuskiego i lęborskiego, zawdzięcza swą nazwę od porastającej znaczne fragmenty strefy przybrzeżnej zimozielonej rośliny – lobelii wodnej. Akwen położony jest na wysokości 148 m n.p.m., jego powierzchnia wynosi 23,44 ha, zaś maksymalna głębokość sięga 5 m. Nad otoczonym niemal z każdej strony lasami jeziorem, o przyciągającym uwagę kształcie północno-zachodniej linii brzegowej, szczególnie w okresie wakacyjnym odnotowuje się ostatnimi laty stale rosnącą liczbę turystów, co wiąże się bezpośrednio z uruchomieniem w roku 2014, na terenie dawnego ośrodka kolejowego PKP "Kolso", nowoczesnego – cieszącego się coraz większą popularnością – kompleksu rekreacyjnego "Na Gwizdówce".

Ciekawostką jest fakt, że do wybuchu drugiej wojny światowej przez jezioro przebiegała granica polsko-niemiecka.