Jezioro Sarbsko

Jezioro Sarbsko
Jezioro Sarbsko
Jezioro Sarbsko
Jezioro Sarbsko

Własność Skarbu Państwa. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego akwenem administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88, fax +48 58 326 18 89
www.gdansk.rzgw.gov.plgdansk@wody.gov.pl

Nazwa sprawującego nadzór nad zalesioną strefą przybrzeżną:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: 
+48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl
Nadleśnictwo Lębork
ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork
tel.: 
+48 59 862 24 62, fax +48 59 862 20 27
www.lebork.gdansk.lasy.gov.pllebork@gdansk.lasy.gov.pl

Położone w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego jezioro Sarbsko od morza oddziela jedynie piaszczysta mierzeja z wydmami. Jej wschodnią część, z uwagi na znaczne walory przyrodnicze, objęto ochroną rezerwatową. Wysokość (w większości zalesionych) wydm sięga 22 - 24 m n.p.m. Powierzchnia samego akwenu, którego lustro wody znajduje się zaledwie 50 cm n.p.m., równa jest 6,52 km2. Długość jeziora wynosi 6,6 km, szerokość – do 1,2 km, zaś maksymalna głębokość – 3,2 m.

Sarbsko ma charakter przepływowy. Od wschodu jego wody zasila rzeka Chełst, która – wypływając po zachodniej stronie akwenu – łączy się z ujściowym odcinkiem rzeki Łeby w rejonie portu rybackiego.

Miejsca do kąpieli i wypoczynku oraz przystanie żeglarskie, oferujące m.in. naukę windsurfingu, położone są na południowym, niskim brzegu jeziora.

Oddalone od większych skupisk ludzkich Sarbsko, wraz z otaczającymi je kanałami i rzeką Chełst, jest atrakcyjnym łowiskiem. Nagrodą dla cierpliwych wędkarzy może być połów dzikiego karpia, zwanego sazanem.

Aby zachęcić do zwiedzania okolic jeziora – o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych, wytyczono kilka tras pieszych i rowerowych. Wokół akwenu prowadzi szlak "Pętla Sarbska", jego południowym skrajem – szlak "Nadmorski", zaś po Mierzei Sarbskiej – międzynarodowa trasa rowerowa R-10.