• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Z wizytą u konia trojańskiego

W pierwszą październikową sobotę, w słonecznej aurze, odbył się V Rajd Rowerowy Pocztylion. Imprezę zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Urzędem Gminy w Cewicach, Nadleśnictwem Cewice oraz Lęborskim Stowarzyszeniem Rowerowym LEW LĘBORK.

Na około 45-kilometrową eskapadę uczestnicy wyruszyli z Lęborka w kierunku miejscowości Leśnice, by przez Unieszynko, Karwicę i Lesiaki dotrzeć w okolice wsi Oskowo. Tu, przy okolicznościowym obelisku, mieli sposobność zapoznać się z tragiczną historią z roku 1781 – rabunkowym napadem i morderstwem pocztyliona Poczty Cesarskiej. W następnej kolejności rowerzyści udali się do pobliskiej Faktorii Konia Trojańskiego, gdzie spożyli posiłek regeneracyjny, uzupełniając utracone kalorie. Stąd – po zapoznaniu się z atrakcjami faktorii – wyruszyli w drogę powrotną do Lęborka (wjeżdżając od strony miejscowości Dziechlino), by po sześciu godzinach zakończyć rowerową wycieczkę.

Podziękowania należą się panu Wiesławowi Formeli, właścicielowi faktorii za gościnne przyjęcie uczestników rajdu.

 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo