Szlak "Chocielewski Czapliniec"

Szlak "Chocielewski Czapliniec"

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalny Oddział PTTK w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 842 29 02, 842 50 12, fax +48 59 842 29 02
www.slupsk.pttk.pl, poczta@slupsk.pttk.pl

Wędrówka żółtym szlakiem turystycznym PTTK "Chocielewski Czapliniec" stwarza możliwość odwiedzin atrakcji kulturowo-przyrodniczych położonych u zachodnich granic Lęborka. Wzdłuż trasy znajdują się zarówno zabytkowe obiekty sakralne (kościoły w Chocielewku i Leśnicach) i świeckie (leśnicki dworek ziemiański), jak i pomniki przyrody ożywionej (aleja redkowickich lip) i okazałe głazy narzutowe (kamień "Bismarck").

Szlak rozpoczyna się w centrum Redkowic i prowadzi w kierunku południowym przez Chocielewko, Górę Kapliczną – skąd rozpościera się malowniczy widok na meandrującą w dolinie rzekę Łebę – i Leśnice do punktu docelowego – stanicy turystycznej w niewielkiej miejscowości Dziechlino.