Szlak "Karwickie Źródliska"

Zdjęcie ze strony www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl
Zdjęcie ze strony www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl
Zdjęcie ze strony www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl
Zdjęcie ze strony www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl
Zdjęcie ze strony www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl
Zdjęcie ze strony www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalny Oddział PTTK w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 842 29 02, 842 50 12, fax +48 59 842 29 02
www.slupsk.pttk.pl, poczta@slupsk.pttk.pl

Czarny szlak turystyczny PTTK "Karwickie Źródliska" (PM-1605s) powstał w roku 2009. W głównej mierze prowadzi przez obszar o wysokiej wartości przyrodniczej, na południe od linii Unieszynko – jezioro Brody, stwarzając możliwość odwiedzin naturalnych źródlisk rzeki Unieszynki. Woda, wydobywająca się ze stoków porośniętych ponad stuletnim drzewostanem bukowym, spływa tu po 25-metrowej morenowej wysoczyźnie, zasilając "rodzącą" się w dole uroczyska rzeczkę – bezimienny dopływ Unieszynki. Nadto w niszy źródliskowej, objętej ochroną prawną, tworzy się cenne torfowisko niskie, porośnięte lasem bagiennym typu łęg jesionowo-olszowy.

"Narodziny" rzeczki oraz okazała panorama pobliskiej okolicy stwarzają niezapomniane wrażenie dla każdego wędrującego trasą "Karwickich Źródlisk".