"Szlak średniowiecznego Lęborka"

"Szlak średniowiecznego Lęborka"

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalny Oddział PTTK w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 842 29 02, 842 50 12, fax +48 59 842 29 02
www.slupsk.pttk.pl, poczta@slupsk.pttk.pl