• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Pracowite święto pomorskich przewodników turystycznych

Blisko 130 przewodników turystycznych w miniony weekend wzięło udział w osiemnastej edycji Pomorskiego Zlotu Przewodników PTTK. Wydarzenie zorganizowały: Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, Koło Przewodników PTTK w Lęborku, Koło Turystyki Kwalifikowanej KAHEL KLUB II, Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba", Powiat Lęborski, Gmina Miasto Lębork, Gmina Miasto Łeba, Gmina Potęgowo, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Nadleśnictwo Łupawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy "Dolina Łupawskich Megalitów", Muzeum w Lęborku, Muzeum Bursztynu w Łebie oraz Gorzelnia Podole Wielkie.

Jednym z głównych punktów obchodów – przeprowadzonych pn. "Pradzieje Błękitnej Krainy – była promocja archeologicznych zabytków regionu. Uczestnicy w trakcie wyjazdu szkoleniowego zapoznali się m.in. z cennymi zbiorami lęborskiego muzeum (znajdującymi się w budynku Wieży Ciśnień) oraz Muzeum Bursztynu w Łebie, a także odwiedzili unikatowe na skalę europejską grobowce megalityczne w sąsiedztwie miejscowości Łupawa. Dodatkową atrakcją, zgodnie z coraz bardziej popularną gałęzią turystyki – turystyką przemysłową, była sposobność zapoznania się z bogatą historią oraz technologią produkcji w gorzelni w Podolu Wielkim, zakładzie mogącym poszczycić się m.in. certyfikatem Pomorskiego Dziedzictwa Kulinarnego.

Istotnym dopełnieniem wspomnianego wyjazdu była sesja krajoznawcza. Prelegenci skupili się – w głównej mierze – na prezentacji "Archeologicznych Skarbów Ziemi Lęborskiej" oraz "Doliny Łupawskich Megalitów", a także na przedstawieniu historii powstania odznaki Koła Przewodników PTTK w Lęborku.

Finałowym akcentem zarówno samej konferencji, jak i całych obchodów była uroczystość symbolicznego przekazania insygniów zlotowych na ręce gospodarza przyszłorocznej edycji zlotu – Oddziału Przewodnickiego PTTK im. S. Dubyny w Malborku, z życzeniami sukcesów i dalszej współpracy przy przygotowywaniu i wdrażaniu kolejnych działań w obszarze turystyki. 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo