Czyszczenie rzeki Łeby – zapraszamy wszystkich chętnych

Utworzono: 09-04-2024
Czyszczenie rzeki Łeby – zapraszamy wszystkich chętnych grafika

Rokrocznie wiosną – począwszy od 2008 roku – LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" organizuje, dzięki dofinansowaniu przez Powiat Lęborski, akcję czyszczenia rzeki Łeby pn. "Błękit rzeki dobrem Krainy", wpisującą się w harmonogram działań realizowanych przez Starostwo Powiatowe z zakresu ochrony środowiska.

W ramach tegorocznej edycji, stanowiącej składową ogólnopolskiej akcji "Operacja Czysta Rzeka", porządkowany będzie odcinek rzeki liczący łącznie około 70 km – od miejscowości Łęczyce aż do ujścia do jeziora Łebsko. Czyścić Łebę – na zasadzie tzw. czynu społecznego – będą głównie strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych, członkowie lęborskich kół zrzeszonych w PTTK oraz wędkarze z lokalnych kół wędkarskich.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach porządkowych na odcinku rzeki przebiegającym w granicach Lęborka (organizatorzy zapewniają worki na odpady i rękawiczki jednorazowe). Zbiórkę uczestników zaplanowano w dniu 20 kwietnia br., o godz. 9:00 na terenie przystani kajakowej w Lęborku (przy dawnym zamku krzyżackim).

Podsumowanie wydarzenia – połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów podmiotom sprzątającym rzekę – odbędzie się o godz. 12:00:

- na tzw. Starym Basenie w Lęborku (dla osób porządkujących Łebę na odcinku Lębork - Łęczyce),

- na terenie rekreacyjnym w Krępie Kaszubskiej (dla podmiotów pracujących na odcinku rzeki pomiędzy Lęborkiem a jeziorem Łebsko).

Warto dodać, iż – w ramach wydzielonych osobnych akcji – porządkowana będzie ponadto sąsiednia rzeka Łupawa zarówno przez podmioty z terenu gminy Główczyce (pod nadzorem miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury), jak i Potęgowo (funkcję koordynatora pełni Urząd Gminy).

Podsumowując, co roku akcja przynosi wymierne efekty – łącznie podczas dotychczasowych edycji zebrano około 20,5 t nieczystości (średnio około 1 t podczas każdej z nich).

Polecamy

Powiat Lęborski
Lębork
Hufiec

Polecamy

Kalendarz