Witaj wiosno, żegnaj zimo!

Utworzono: 22-03-2024

21 marca br. odbyły się lęborskie obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Wydarzenie zorganizowała LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Starostwem Powiatowym, Centrum Sportu i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Komendą Powiatową Policji w Lęborku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, Sołectwem Kębłowo Nowowiejskie, Agencją Turystyczno-Artystyczną "Przygoda" oraz lęborskimi przewodnikami turystycznymi zrzeszonymi w kołach działających pod egidą PTTK.

Jednym z akcentów tegorocznych obchodów był rajd pieszy "W poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny". Uczestnicy – w przeważającej mierze uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Popowa, Szkoły Podstawowej nr 8 z Lęborka oraz Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, prowadzeni przez lęborskich przewodników – przemierzyli około 10 km, wędrując z Lęborka w kierunku północno-wschodnim do olbrzymiego pomnikowego głazu narzutowego ("Płaskiego Kamienia"), i dalej, skrajem lasu, przez wieś Łowcze, w stronę docelowego punktu – Kębłowa Nowowiejskiego, by następnie powrócić zbliżoną trasą do Lęborka. Dodajmy, iż na starcie wędrówki funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji, przypominając pokrótce uczestnikom o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, przekazał odblaskowe gadżety.

Ponadto, wzorem lat minionych, przy moście na ulicy Staromiejskiej zgromadziły się dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych w towarzystwie ponad 20 marzann. Za wykonanie najładniejszych – zdaniem jury – przedstawiciele placówek oświatowych biorących udział w konkursie odebrali bony finansowe, ufundowane przez Urząd Miejski w Lęborku. Wreszcie, by tradycji stało się zadość, kolorowe słomiane kukły – symbolizujące odchodzącą zimę – zniknęły w wartkim nurcie rzeki Łeby (na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego z wody wydobyli je strażacy).

Finał lęborskich obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbył się na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w wyżej wspomnianym Kębłowie Nowowiejskim, gdzie uczestnicy wędrówki spożyli ciepły posiłek, uzupełniając utracone kalorie.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim pomocnym przy organizacji tegorocznych obchodów święta witania wiosny. Dziękujemy!

Grafika 1: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 2: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 3: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 4: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 5: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 6: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 7: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 8: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 9: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 10: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 11: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 12: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 13: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 14: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 15: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 16: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 17: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 18: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 19: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 20: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 21: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 22: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 23: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 24: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 25: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 26: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 27: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 28: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 29: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 30: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 31: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 32: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 33: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 34: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 35: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 36: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 37: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 38: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 39: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 40: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 41: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 42: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 43: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 44: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 45: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 46: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 47: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 48: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 49: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 50: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 51: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 52: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 53: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 54: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 55: Witaj wiosno, żegnaj zimo!
Grafika 56: Witaj wiosno, żegnaj zimo!

Polecamy

Powiat Lęborski
Lębork
Hufiec

Polecamy

Kalendarz