Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu

Utworzono: 18-12-2023

Nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn. »Cykl szkoleń dla branży turystycznej z obszaru działania LOT "Ziemia Lęborska - Łeba"«.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu sześciu nieodpłatnych specjalistycznych dwudniowych kursów, podnoszących jakość oraz kompetencje kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług. Kadrę szkoleniową stanowili wykwalifikowani trenerzy z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Beneficjentami projektu były podmioty funkcjonujące w branży turystycznej głównie na obszarze województwa pomorskiego – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, biura podróży – szerzej rzecz ujmując – organizatorzy turystyki.

Zakres tematyczny kursu obejmował w głównej mierze nowe technologie, nowoczesne trendy w zarządzaniu, obsługę klienta, metody pozyskiwania klientów poza sezonem wakacyjnym czy spełniającą odpowiednie standardy obsługę w lokalu gastronomicznym.

W ramach projektu przygotowane zostały materiały merytoryczne (edukacyjne) i promocyjne zwiększające poziom wiedzy dotyczącej tematyki obejmującej ww. zakres szkolenia.

Jednym z podstawowych założeń realizacji zadania była, w zamiarach organizatorów, odpowiedź na potrzebę przekazywania jednostkom funkcjonującym w branży turystycznej nowoczesnych trendów i technologii stosowanych obecnie w tym obszarze działalności, a co za tym idzie, pełniejszą promocję ww. podmiotów oraz tym samym dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń oraz osobom pomocnym przy ich realizacji.

Zadanie publiczne pn. »Cykl szkoleń dla branży turystycznej z obszaru działania LOT "Ziemia Lęborska - Łeba"« dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0003/2247/UDOT/DT/BP z dnia 17 maja 2023 r.

Autor zdjęć: Henryk Sęk

Grafika 1: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 2: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 3: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 4: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 5: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 6: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 7: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 8: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 9: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 10: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 11: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 12: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 13: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 14: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 15: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 16: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 17: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 18: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 19: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 20: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 21: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 22: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 23: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 24: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 25: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu
Grafika 26: Szkoliliśmy kadry branży turystycznej regionu

Polecamy

Powiat Lęborski
Lębork
Hufiec

Polecamy

Kalendarz