• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Wspólnie powitajmy wiosnę

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez LOT Ziemia Lęborska - Łeba, z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, rajdzie pieszym oraz konkursie marzann.

Topienie słomianych kukieł odbędzie się 20 marca br. (piątek) o godz. 1030 tradycyjnie przy moście na ul. Staromiejskiej w Lęborku. Za wykonanie symboli odchodzącej już zimy przewidziano przyznanie nagród.

Trasa marszu, licząca około 10 km, prowadzić będzie z Lęborka w kierunku miejscowości Łowcze, z okolic której uczestnicy udadzą się do olbrzymiego głazu narzutowego (Płaskiego Kamienia), a następnie w stronę finałowego miejsca rajdu – Nowej Wsi Lęborskiej (zbiórka w wyżej wymienionym dniu o godz. 1100 na Placu Pokoju). Komandorami wędrówki będą lęborscy przewodnicy turystyczni z koła PTTK pod kierunkiem pana Tadeusza Krawczyka. Marsz zakończy się poczęstunkiem na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęb. (od godz. 1330). Prosimy o dokonywanie zgłoszeń dotyczących udziału w rajdzie do 18 marca br. pod nr tel. 601 825 206. 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat