• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

W czynie społecznym wykonali 399% normy!

Plastikowe transportery po produktach spożywczych, elementy starych mebli, opony od ciągników siodłowych – to wszystko wydobyto z rzeki Łeby w trakcie akcji Błękit rzeki dobrem Krainy. Efektem prac porządkowych było zebranie łącznie ok. 630 kg nieczystości (podczas dotychczasowych ośmiu edycji – sumując – już niespełna 15 t). Przedsięwzięcie zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku. 

Na odcinku około 50 km – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało blisko 150 osób: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wędkarze z Klubu Muchowego Dolina Łeby, PZW Koło Lębork-Miasto, PZW Koło Lębork-PCRR, PZW Koło Pstrąg z Nowej Wsi Lęborskiej oraz PZW Koło Marzenie ze Zdrzewna, a także strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka, Łeby, gminy Nowa Wieś Lęborska (OSP z Chocielewka, Krępy Kaszubskiej, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Pogorszewa, Redkowic i Tawęcina) oraz gminy Wicko (OSP ze Strzeszewa i Wicka). Ponadto, w ramach akcji, wędkarze z PZW Koło Lębork-KPP czyścili brzegi Jeziora Lubowidzkiego. 

Wszystkie zebrane nieczystości firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork przewiozła na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Pojazd do transportu nieczystości użyczyły również Gminne Usługi Komunalne z Wicka. 

Finał przedsięwzięcia odbył się tradycyjnie w Krępie Kaszubskiej. Przy wspólnym ognisku – zorganizowanym przez panią sołtys, Aleksandrę Majchrzak, we współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich – uczestnicy czyszczenia rzeki spożyli posiłek regeneracyjny. Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w sprzątaniu Łeby otrzymali z rąk pani Teresy Ossowskiej-Szarej, Starosty Lęborskiego, pana Krzysztofa Pruszaka, Członka Zarządu Powiatu, pana Ryszarda Wittke, Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, pana Mariana Borka, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP oraz pana Jana Kiśluka, dyrektora LOT-u, okolicznościowe dyplomy z gratulacjami za wykonanie 399% normy.

Warto podkreślić, iż, zdaniem uczestników, rokroczna organizacja akcji zaczęła przynosić efekty w postaci coraz mniejszej ilości odpadów szpecących brzegi rzeki. Jednakowoż, aby utrzymać ten pozytywny trend, już planowana jest kolejna edycja sprzątania uwzględniająca również brzeg Łeby po stronie powiatu słupskiego.

Podziękowania należą się Starostwu Powiatowemu za udzielenie dotacji, bez której przeprowadzenie czyszczenia rzeki nie byłoby możliwe.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat