• Lębork

  Lębork

 • Łeba

  Łeba

VII Otwarty Konkurs Literacki "Legendy Błękitnej Krainy"

LOT Ziemia Lęborska ogłasza rozpoczęcie siódmej już edycji Otwartego Konkursu Literackiego Legendy Błękitnej Krainy. Główny cel przedsięwzięcia to, wzorem lat ubiegłych, popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej (Błękitnej Krainie). Zadaniem uczestników będzie napisanie legendy dotyczącej wspomnianego regionu. Prosimy o zapoznanie się z konkursowym regulaminem.
 

 • każda praca musi zawierać elementy historii, architektury bądź krajobrazu związane z Błękitną Krainą, np. poprzez rozbudowanie dziejów charakterystycznych dla Lęborka miejsc (średniowiecznych obwarowań miejskich, fontanny z żabkami, wieży ciśnień na szczycie Góry Parkowej itd.) lub położonych w granicach historycznej ziemi lęborskiej pałaców i dworów, pomników przyrody ożywionej (krępkowickich dębów, leciwych lip z Redkowic itd.) i nieożywionej (Czerwonego Kamienia spod Maszewa, głazu Bismarck z Chocielewka itd.),
 • legenda nie może być nigdzie wcześniej publikowana,
 • każda praca musi być opatrzona godłem (słownym lub graficznym), które powinno zostać umieszczone w zaklejonej kopercie zawierającej dane o autorze (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, a także – w przypadku osób uczących się – nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna konkursowego),
 • jurorzy przyznają w każdej z trzech kategorii (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne i Dorośli) nagrodę główną i dwa wyróżnienia, zaś dla zwycięskiej legendy Grand Prix (nagrodę pieniężną),
 • prace należy przesyłać na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, ul. kard. St. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork lub osobiście dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia (biuro na I piętrze budynku),
 • termin nadsyłania legend upływa 7 grudnia br.,
 • uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 20 grudnia 2012 r. o godz. 17:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku (ul. Armii Krajowej 14).

 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat