• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Rajd pieszy „Poznajemy Piękno Ziemi Lęborskiej”

 REGULAMIN

 
I. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się 03 marca 2018r.  na terenie Gminy Wicko. 
 
II. CEL RAJDU
Poznawanie piękna Ziemi Lęborskiej.
Propagowanie form aktywnego wypoczynku i rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych.
Popularyzacja zdobywania odznak turystycznych PTTK.                                                                                                                                                                                                               
 
III. ORGANIZATORZY                                                                                                                                     Wójt Gminy Wicko,                                                                                                                                       Sołectwo Szczenurze                                                                                                                     Koło Przewodników PTTK w Lęborku,   
Koło Turystyki Kwalifikowanej PTTK KAHEL KLUB II,    Nadleśnictwo Lębork,                                                                                                                         LOT Ziemia Lęborska – Łeba,                                                                                                        Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku,                                                                                        
                                                                                                                                                                
IV. PATRONAT     
Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak                                                                                      
 
V. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Komendant Rajdu: Jan Kiśluk       
Sekretarz Rajdu: 
Prowadzący trasę pieszą: Ireneusz Krawiec 
Kwatermistrzostwo: Tadeusz Krawczyk   
 
VI. TRASA Rajdu   Szczenurze – j. czarne – Szczenurze (7 km)  
Prowadzący trasę: Przewodnik T. Krawczyk                                                                                                    
 
 
VII. ZGŁOSZENIA (w terminie do dnia 01-03-2018r.)                                                                                        LOT "Ziemia Lęborska-Łeba" tel. 601 825 206 / email: lotzl@wp.pl / ul. Dworcowa 8a
 
VIII. PROGRAM RAJDU
10.00 Wyjazd autokarów z Lęborka
10.40 Zbiórka uczestników w Szczenurzy … 
10.50 start na trasę rajdu
13.30 ognisko i zakończenie rajdu.
14.10 przyjazd do Lęborka
 
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej i wymagającą od uczestników posiadania odpowiedniego, sprawnego sprzętu i wyposażenia.
 
X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW                                                                                                         Opieka przewodnicka.                                                                                                                        Kiełbaski, chlebek.
Potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej,
 
XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Przestrzeganie Regulaminu Rajdu i Karty Turysty.
Posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych
warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego i sprawnego sprzętu turystycznego.
Stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, a członkowie PTTK są ubezpieczeni.
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów Rajdu.
 
Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat