• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

O szlakach ziemi lęborskiej

W dniu 29 października br. w Lęborku, na terenie Stacji Kultura, odbyło się spotkanie dotyczące szlaków turystycznych ziemi lęborskiej. W zebraniu, zorganizowanym przez LOT Ziemia Lęborska - Łeba, wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów, nadleśnictw oraz podmiotów z branży turystycznej. 

Pan Janusz Grabowski, sekretarz Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku omówił przebieg szlaków posiadających numer statystyczny PTTK (podlegających ochronie prawnej, ujętych w planach zagospodarowania gmin), pan Ryszard Wenta, Kurator Pomorskiej Drogi św. Jakuba przedstawił historię powstania Jakubowego szlaku, pan Tadeusz Krawczyk scharakteryzował dwie lęborskie trasy miejskie (szlak Paula Nipkowa oraz trasę prowadzącą po średniowiecznej części Lęborka), zaś pan Krzysztof Pruszak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej –  okoliczne ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze. Dyskutanci zwrócili uwagę na potrzebę odnowienia oznakowania niektórych szlaków (w szczególności trasy Nipkowa). Jak zaznaczył pan Grabowski, słupski PTTK złożył już w tej sprawie wniosek do Zarządu Głównego PTTK.

Finałowym akcentem spotkania było wręczenie stosownego podziękowania panu Jakubowi Rutkiewiczowi, właścicielowi Pałacu pod Bocianim Gniazdem z Runowa za działalność promującą szlaki turystyczne regionu oraz pomoc w organizacji tradycyjnego rajdu Liść Dębu

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat