• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Konkurs plastyczny "Zrównoważona energia"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej, prowadzone przez LOT Ziemia Lęborska, oraz Nadleśnictwo Lębork w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, w którym znajdują się wszystkie szczegóły przedsięwzięcia.


I. Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności odróżniania plakatu od afiszu,
– wyrabianie zdolności rozplanowania treści plakatu lub afiszu,
– zachęcenie młodych ludzi do poszerzania wiedzy z zakresu zrównoważonej energii.

II. Zasady organizacji:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu lub afiszu na temat zrównoważonej energii przy wykorzystaniu dowolnej techniki.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego.
3. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: Plakat oraz Afisz z uwzględnieniem podziału na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
4. Prace należy wykonać samodzielnie (nie będą brane pod uwagę te wykonane zespołowo); muszą one być oryginalnym dziełem uczestnika dotychczas niepublikowanym.
5. Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.
6. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko oraz wiek jej autora,
– imię i nazwisko opiekuna konkursowego,
– nazwę szkoły, którą reprezentuje uczestnik,
– nazwę kategorii.
7. Prace należy przesyłać na adres Centrum Informacji Turystycznej (ul. kard. St. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork) lub dostarczyć osobiście od pn. do pt. w godz. 8.00 – 16.00 w terminie do 2 marca br. Prosimy nie zostawiać prac w sekretariacie Nadleśnictwa Lębork.
8. Komisję konkursową powołuje Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwo Lębork. Werdykt jury jest ostatecznym rozstrzygnięciem.
9. Prace nadesłane na konkurs można będzie odebrać po zakończonej wystawie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac do celów związanych z działalnością CEE.
11. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 14 marca br. W stosownym terminie powiadomimy o miejscu rozstrzygnięcia.
12. W konkursie przewidziano zakup atrakcyjnych nagród.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat