• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Czystsze brzegi rzeki Łeby

Części starych mebli, elementy garderoby, podzespoły sprzętu elektronicznego – to wszystko wydobyto z rzeki Łeby w trakcie akcji Błękit rzeki dobrem Krainy. Efektem prac porządkowych było zebranie łącznie ok. 1 030 kg nieczystości (podczas dotychczasowych dziewięciu edycji – sumując – już ponad 15,5 t). Przedsięwzięcie zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej we współpracy z urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęb. i Wicku oraz firmą FAMILY Day Spływy Kajakowe. 

Na odcinku około 50 km – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało blisko 150 osób: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wędkarze z Klubu Muchowego Dolina Łeby, PZW Koło Lębork-Miasto, PZW Koło Lębork-Cech, PZW Koło Pstrąg z Nowej Wsi Lęborskiej, PZW Koło Główczyce oraz PZW Koło Marzenie ze Zdrzewna, a także strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka, Łeby, gminy Nowa Wieś Lęborska (OSP z Chocielewka, Krępy Kaszubskiej, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Pogorszewa, Redkowic i Tawęcina), gminy Wicko (OSP z Łebieńca, Strzeszewa, Wicka i Wrześcia) oraz gminy Główczyce (OSP z Izbicy i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza). Ponadto, w ramach akcji, wędkarze z PZW Koło Lębork-KPP czyścili brzegi Jeziora Lubowidzkiego. 

Wszystkie zebrane nieczystości firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork przewiozła na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Pojazd do transportu nieczystości użyczyły również Gminne Usługi Komunalne z Wicka. 

Finał przedsięwzięcia odbył się tradycyjnie w Krępie Kaszubskiej, gdzie w miejscowej świetlicy uczestnicy czyszczenia rzeki spożyli posiłek regeneracyjny przygotowany przez panią sołtys, Aleksandrę Majchrzak, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w sprzątaniu Łeby otrzymali z rąk pana Krzysztofa Króla, Sekretarza Powiatu Lęborskiego oraz pana Jana Kiśluka, dyrektora LOT-u, okolicznościowe dyplomy z gratulacjami za czterokrotne przekroczenie założonej normy.

Warto podkreślić, iż po raz pierwszy w akcję czyszczenia rzeki włączyły się również jednostki z terenu powiatu słupskiego. Koordynatorem ich działań był Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach.

Podziękowania należą się Starostwu Powiatowemu za udzielenie dotacji, bez której przeprowadzenie porządkowania brzegów Łeby nie byłoby możliwe. 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat