• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Podsumowanie projektu – konferencja końcowa

26 kwietnia br., za pośrednictwem łączy internetowych, odbyła się konferencja końcowa projektu "Baltic Heritage Routes". Głos zabrali przedstawiciele lidera projektu, Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Monika Bąk, prof. Krzysztof Bielawski, prof. Przemysław Kulawczuk oraz reprezentująca Wspólny Sekretariat programu Interreg South Baltic, pani Dominika Butkiewicz, witając zaproszonych gości oraz w skrócie omawiając główne założenia i cele "BHR-u".

Pani Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego omówiła rozwój bałtyckich szlaków kulturowych w oparciu o trendy i wyzwania branży turystycznej, koncentrując się na charakterystyce Pomorskiej Drogi św. Jakuba, Pomorskim Szlaku Cysterskim, szlaków latarń morskich oraz zamków gotyckich. Z kolei pan prof. Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego dokonał przeglądu projektów z zakresu turystyki bałtyckiej z nowej perspektywy – przyjętej strategii na lata 2021 - 2027.

Ważnym punktem konferencji była prezentacja przez przedstawicieli partnerów projektu 8 szlaków kulturowych i przyrodniczych oraz tzw. wycieczek marzeń z nimi związanych, powstałych w ramach realizacji "BHR-u". Dyskutanci dzielili się m.in. zdobytym doświadczeniem, odkryciami czy inspiracjami na przyszłość.

Innym istotnym aspektem spotkania była propozycja współpracy w ramach rewitalizacji zrównoważonej turystyki na obszarze południowego Bałtyku po okresie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Głos w powyższej kwestii zabrali przedstawiciele organizacji biznesowych, twórców ofert turystycznych, operatorów obiektów turystycznych i menedżerów turystyki.

Finalną część konferencji poświęcono na prezentację rezultatów (wskaźników) projektu osiągniętych przez lidera. Jak zapewnił prof. Kulawczuk, prace dotyczące rozwijania i doskonalenia "BHR-u" będą kontynuowane. Na bieżąco będzie m.in. uzupełniana strona dla fanów na facebooku czy prowadzona działalność tzw. grup odkrywców w oparciu o utworzone szlaki.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo