• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Networkingowe Warsztaty Terenowe

W dniach 3 - 4 października br. odbyły się na terenie powiatu lęborskiego Networkingowe Warsztaty Terenowe w ramach realizacji projektu "Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area" ("Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego. Rozwój infrastruktury turystyki na obszarze Południowego Bałtyku"), współfinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej, program Południowy Bałtyk. Wydarzenie zorganizowały Gmina Miasto Lębork oraz Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba". 
 
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu, osoby reprezentujące Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, pomorscy przewodnicy turystyczni, przedstawiciele podmiotów prywatnych i instytucji kultury działających w sektorze turystyki. 
 
Głównym celem wydarzenia była promocja opracowanego w ramach projektu szlaku "Wierzenia i religie na obszarze Południowego Bałtyku". Uczestnicy odwiedzili niektóre z atrakcji na trasie (m.in. lęborskie sanktuarium św. Jakuba z relikwiami Patrona czy Wzgórze Czartoryja z wieżą ciśnień), a także zapoznali się z reportażem przygotowanym w trakcie prac nad tworzeniem szlaku oraz relacją z wyjazdu studyjnego na ziemię elbląską i Litwę. Ponadto podczas zorganizowanej w ramach warsztatów konferencji zawarte zostało porozumienie między partnerami projektu a Pomorską Federacją Przewodnicką PTTK, dotyczące popularyzacji i utrzymania ciągłości rezultatów zarówno całego projektu, jak i ww. szlaku. 
 
Warto zaznaczyć, iż istotnym elementem wydarzenia było również wskazanie na konieczność tzw. procesu komercjalizacji efektów projektu. W trakcie wspomnianej konferencji głos zabrał prof. Przemysław Kulawczuk, reprezentujący Uniwersytet Gdański (lidera projektu), który poinformował o przygotowywaniu i wdrażaniu ofert wycieczek turystycznych na bazie opracowanych w ramach projektu wszystkich ośmiu szlaków kulturowo-przyrodniczych, zapraszając jednocześnie do współpracy w tym zakresie przedstawicieli branży turystycznej.

 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo