• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Żegnaj zimo – witaj wiosno!

21 marca br. odbyły się lęborskie obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Imprezę zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Starostwem Powiatowym, Centrum Sportu i Rekreacji, Kołem Przewodników PTTK w Lęborku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Sołectwem Małoszyce.

Wzorem lat minionych przy moście na ulicy Staromiejskiej zgromadziły się dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych w towarzystwie ponad 20 marzann. Jury konkursu, składające się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego: pana Mariana Kurzydły, Sekretarza Miasta Lęborka, pana Jarosława Litwina, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pana Krzysztofa Siwki, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, za najładniejszą słomianą kukłę nagrodziło Szkołę Podstawową nr 7, drugie miejsce przyznając Przedszkolu nr 2, trzecie – Przedszkolu nr 9. Na koniec, aby stało się zadość tradycji, wszystkie kolorowe marzanny zostały wrzucone do rzeki Łeby.

Blisko 350 osób – głównie uczniów szkół z Lęborka – postanowiło przywitać wiosnę, biorąc udział w dorocznym rajdzie pieszym. Jego uczestnicy pokonali około 12 km, wędrując z Lęborka skrajem wzgórz morenowych w stronę finałowego miejsca rajdu – stanicy turystycznej w Małoszycach. Komandorem rajdu był członek Koła Przewodników PTTK w Lęborku, przodownik turystyki pieszej, pan Tadeusz Krawczyk.

Finał lęborskich obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbył się na terenie wyżej wspomnianej stanicy w Małoszycach, gdzie uczestnicy wędrówki spożyli ciepły posiłek, uzupełniając utracone kalorie.

 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo