• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej

 W dniu 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Lęborska - Łeba". W trakcie obrad dokonano sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2014. Finałowym akcentem posiedzenia było wręczenie podziękowań osobom oraz instytucjom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz rozwoju LOT-u na przestrzeni ostatnich 10 lat. Uhonorowano dyrektora Organizacji w latach 2004 - 2012, pana Romana Kala, byłych prezesów, panów Przemysława Mikusińskiego i Wiesława Budkowskiego, Członków Stowarzyszenia: Gminę Miasto Lębork, Powiat Lęborski, Gospodarstwo Agroturystyczne "Pałac w Poraju", Ośrodek Kolonijny "Pałac pod Bocianim Gniazdem", a także Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.  

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat