• Lębork

  Lębork

 • Łeba

  Łeba

VIII Otwarty Konkurs Literacki "Legendy Błękitnej Krainy"

LOT Ziemia Lęborska ogłasza rozpoczęcie ósmej edycji Otwartego Konkursu Literackiego Legendy Błękitnej Krainy. Główny cel przedsięwzięcia to, wzorem lat ubiegłych, popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej (Błękitnej Krainie). Zadanie uczestników będzie polegało na napisaniu legendy dotyczącej wspomnianego regionu. Poniżej dane z konkursowego regulaminu.
 

 • każda praca musi zawierać elementy historii, architektury bądź krajobrazu związane z naszym regionem, np. poprzez rozbudowanie dziejów charakterystycznych dla Lęborka miejsc (dawnej baszty Bocianie Gniazdo, fontanny z żabkami, 141 schodów prowadzących na szczyt Góry Parkowej itd.) lub położonych w granicach historycznej ziemi lęborskiej pałaców i dworów, kaplic i kościołów czy pomników przyrody ożywionej (dębu Świętopełk, leciwych redkowickich lip itd.) i nieożywionej (kisewskiego Szpiczastego Kamienia, głazu Bismarck z Chocielewka itd.),
 • legenda nie może być nigdzie wcześniej publikowana,
 • termin nadsyłania prac upływa 29 listopada br.,
 • legenda musi być opatrzona godłem (słownym lub graficznym), które powinno zostać umieszczone w zaklejonej kopercie zawierającej dane o autorze (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy oraz – w przypadku osób uczących się – nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna konkursowego),
 • prace należy nadsyłać na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, al. Niepodległości 6, 84-300 Lębork lub osobiście dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia (budynek Bramy Kaszubskiego Pierścienia),
 • jurorzy przyznają w każdej kategorii (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne i Osoby Dorosłe) po 3 nagrody, zaś dla zwycięskiej legendy Grand Prix (nagroda pieniężna); każdy z uczestników otrzyma ponadto okolicznościowy dyplom,
 • uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 16:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęb. (ul. Lęborska 20).

 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo