• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Turystycznie w Dniu bez Samochodu

22 września br. LOT Ziemia Lęborska - Łeba we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęb. – w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu – przeprowadziła rajd pieszy i rowerowy. W obu udział wzięło łącznie około 60 osób, spośród których najliczniejszą grupę stanowili uczniowie lęborskich szkół: Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2.

Trasy rajdów prowadziły przeważnie po obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska, spotykając się w miejscowości Dziechlino, gdzie – na terenie stanicy turystycznej – uczestnicy przy wspólnym ognisku spożyli posiłek regeneracyjny. Rowerzyści mieli ponadto okazję odwiedzić m.in. zabytkowe obiekty Leśnic, zaś piechurzy – Małoszyc.

Szczególne podziękowania należą się Kole Przewodników PTTK w Lęborku, które zapewniło opiekę przewodnicką. 

Warto również zaznaczyć, iż lęborskie obchody EDbS-u zaszczyciły swoją obecnością: pani Alicja Zajączkowska, radna Sejmiku Pomorskiego, a także pani Elżbieta Rekowska-Klassa, Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim.  

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo