• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Rusza projekt "Skrzynia Czasu"

Informujemy, że rozpoczęły się pierwsze prace nad realizacją przedsięwzięcia Skrzynia Czasu. Akcję, której pomysłodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Lęborka, organizuje LOT Ziemia Lęborska. Przedsięwzięcie – adresowane głównie do mieszkańców powiatu lęborskiego – jest jedną z niewielu możliwości przekazania informacji przyszłym pokoleniom bez jakiejkolwiek cenzury czasu.
Akcja będzie polegała na zakopaniu na okres stu lat na placu Pokoju w Lęborku tysiąca numerowanych teczek z materiałami, które zdaniem uczestników w sposób najbardziej reprezentatywny oddadzą ducha naszych czasów. Każdy biorący udział w przedsięwzięciu otrzyma, oprócz wzmiankowanej teczki, certyfikat (numerowany) upoważniający przyszłego właściciela rzeczonego dokumentu do odebrania w 2112 roku zdeponowanych materiałów.
Zakupu dowolnej ilości teczek wraz z certyfikatami można dokonać w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 3 w Lęborku w cenie 30 zł/szt. (osoby prywatne, stowarzyszenia, placówki oświatowe) lub 50 zł/szt. (samorządy, pozostałe instytucje, przedsiębiorstwa). Teczki z pierwszym, ostatnim oraz pełnymi setnymi numerami (100, 200 itd.) będą wystawione w okresie 15 maja – 13 czerwca na licytacji na stronie internetowej Allegro. Gotowe materiały (dokumenty, zdjęcia, pamiątki itd.) należy składać w wyżej wspomnianym CIT do 5 lipca br. wraz z okazaniem druku KP wydawanego podczas zakupu teczki. Po wypełnieniu – odpowiednią według uczestników zawartością – teczki zostaną zalakowane, zaplombowane specjalną pieczęcią, po czym umieszczone w hermetycznie zamkniętej skrzyni, której uroczyste zakopanie nastąpi 22 lipca br., stanowiąc jedną z atrakcji tegorocznych Lęborskich Dni Jakubowych.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo