• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Przywitaliśmy wiosnę

21 marca br. odbyły się lęborskie obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Wydarzenie zorganizowała LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Starostwem Powiatowym, Centrum Sportu i Rekreacji, Kołem Przewodników PTTK w Lęborku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, ZHP Komendą Hufca Lębork oraz Ośrodkiem Kolonijnym "Pałac pod Bocianim Gniazdem z Runowa.
 
Głównym akcentem tegorocznych obchodów był rajd pieszy "W poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny". Około 350 osób – w przeważającej mierze uczniów szkół z Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej – przemierzyło niespełna 10 km, wędrując z Lęborka w kierunku miejscowości Mosty, i dalej, skrajem lasu, do olbrzymiego głazu (zwanego "Płaskim Kamieniem") w stronę finałowego miejsca rajdu – nowowiejskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Komandorem rajdu był członek Koła Przewodników PTTK w Lęborku, przodownik turystyki pieszej, pan Tadeusz Krawczyk.
 
Ponadto, wzorem lat minionych, przy moście na ulicy Staromiejskiej zgromadziły się dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych w towarzystwie ponad 20 marzann. By tradycji stało się zadość, kolorowe słomiane kukły – symbolizujące odchodzącą zimę – "zniknęły" w wartkim nurcie rzeki Łeby. 
 
Finał lęborskich obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbył się na terenie wyżej wspomnianego Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie uczestnicy wędrówki spożyli ciepły posiłek, uzupełniając utracone kalorie.

Serdeczne podziękowania należą się panu Krzysztofowi Pruszakowi, dyrektorowi GOK-u za gościnne przyjęcie uczestników rajdu. 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo