• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Pożegnaliśmy zimę

21 marca br. odbyły się lęborskie obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Imprezę zorganizowała LOT Ziemia Lęborska we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Centrum Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwem Lębork oraz Przedsiębiorstwem Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku. W obchodach uczestniczyły głównie dzieci z lęborskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu.
Święto witania wiosny rozpoczął rajd pieszy, w którym wzięło udział około 200 chętnych. Trasę stanowiła pętla o długości około 8 km, prowadząca z Lęborka prawym skrajem wysoczyzny nad doliną rzeki Okalicy do miejscowości Rybki, skąd nastąpił powrót do miasta lewym brzegiem wspomnianej rzeki. Komandorami marszu byli znawcy regionu i miłośnicy turystyki pieszej: pan Wiesław Budkowski, pan Andrzej Dąbek i pan Tadeusz Krawczyk.
Tuż przed południem przy moście na ulicy Staromiejskiej zgromadziły się dzieci z lęborskich przedszkoli w towarzystwie kolorowych symboli zimy. Zgodnie z tradycją odczytane zostało zło nagromadzone w ciągu roku (spisane przez Starostę Powiatu Lęborskiego, pana Wiktora Tyburskiego oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Lęborka, panią Alicję Zajączkowską), które – wraz z propozycjami negatywnych zjawisk od przedszkolaków – wrzucono razem z marzannami do rzeki. Wszystkie placówki przedszkolne za trud włożony w przygotowanie symboli zimy otrzymały upominki, ufundowane przez Urząd Miejski, a dzieci dodatkowo zostały poczęstowane słodyczami.
Finał lęborskich obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbył się przy kamiennych kręgach w Parku im. Bolesława Chrobrego. Uczestnicy wyżej wspomnianego rajdu mieli możliwość spożyć posiłek regeneracyjny w postaci kiełbasy z grilla. Ponadto rozstrzygnięto konkurs plastyczny (wyniki poniżej) polegający na wykonaniu marzanny z materiałów ekologicznych (wystawa wszystkich konkursowych prac miała miejsce w godzinach przedpołudniowych na ul. Staromiejskiej). Kończącym obchody akcentem było spalenie dostarczonych na konkurs marzann.
Podziękowania za pomoc przy organizacji imprezy należą się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządowi Gospodarki Komunalnej oraz lęborskiemu Oddziałowi PTTK.


Konkurs plastyczny Ekomarzanna – wyniki

Kategoria Szkoły podstawowe
1 miejsce – Kamil Klasa (Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku),
2 miejsce – Oliwia Dedo (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku),
3 miejsce – Dawid Piątek (SP nr 3).

Wyróżnienia:
– Marta Anyż oraz Julia Kubicka (SP nr 8),
– Natalia Podhajska (SP nr 8),
– Dominika Różyńska (Szkoła Podstawowa w Garczegorzu),
– Cezary Cużytek (Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku),
– uczniowie klasy I D ze SP nr 8.

Kategoria Szkoły gimnazjalne
Jury – z uwagi na niewystarczającą ilość i poziom prac – postanowiło nie przyznawać nagród w ramach tej kategorii.

Kategoria Szkoły ponadgimnazjalne
1 miejsce – uczniowie klasy III TO z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku: Dominika Bonk, Paulina Bradke, Aleksandra Górska, Magdalena Gryciuk, Patrycja Jabłońska, Magdalena Jóskowska, Daria Konkol, Dorota Labuda, Weronika Labuda, Malwina Makles, Katarzyna Niedbała, Wioleta Pietkiewicz, Natalia Przybył,
3 miejsce – Anna Choszcz, Agnieszka Lange, Daria Maszota, Magdalena Mielewczyk, Aleksandra Wedelstedt (Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku).

Łącznie na konkurs dostarczono 38 prac z 11 jednostek oświatowych.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo