• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Porządkujemy rzekę Łebę – zapraszamy wszystkich chętnych!

Rokrocznie wiosną – począwszy od 2008 roku – LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" organizuje, dzięki dofinansowaniu przez Powiat Lęborski, akcję czyszczenia brzegów rzeki Łeby pn. "Błękit rzeki dobrem Krainy", wpisującą się w harmonogram działań realizowanych przez Starostwo Powiatowe z zakresu ochrony środowiska. 

W ramach tegorocznej edycji akcji porządkowany będzie odcinek rzeki liczący łącznie około 70 km – od miejscowości Bożepole Małe do ujścia rzeki do jeziora Łebsko. Czyścić Łebę – na zasadach tzw. czynu społecznego – będą głównie strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych, członkowie Koła Przewodników PTTK w Lęborku oraz wędkarze z lokalnych kół wędkarskich.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach porządkowych na odcinku rzeki przebiegającym w granicach Lęborka. Można to uczynić, po zapoznaniu się ze stroną internetową akcji https://operacjarzeka.pl/system/sztab/akcje/194/pokaz, przesyłając na e-maila lotzl@wp.pl imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz własny adres e-mail.

Zbiórkę uczestników zaplanowano w dniu 23 kwietnia br., na godz. 900 na terenie przystani kajakowej w Lęborku (Bulwar Mickiewicza). Podsumowanie – połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów podmiotom sprzątającym rzekę – odbędzie się o godz. 1200 na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Krępie Kaszubskiej.

Warto dodać, iż co roku akcja przynosi wymierne efekty – łącznie podczas dotychczasowych edycji zebrano około 18,5 t nieczystości (średnio około 1 t podczas każdej z nich). 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo