• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Podsumowanie turystycznej gry miejskiej

Niespełna 80 osób wzięło udział w zorganizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Ziemia Lęborska - Łeba" oraz Koło Przewodników PTTK w Lęborku, w ramach obchodów Światowego Dnia Przewodnika, tzw. grze miejskiej "Poznawanie przez pytanie". Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej nr 8 oraz harcerze zrzeszeni w Komendzie Hufca ZHP Lębork. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem obowiązujących aktualnie obostrzeń sanitarnych.
 
Zadaniem osób biorących udział w zabawie, podzielonych na mniejsze zespoły, było samodzielne dotarcie do wyznaczonych kilkunastu miejskich atrakcji i odpowiedź na pytania z nimi związane (o ciekawostkach i walorach turystycznych niektórych z miejsc – ratusza, dawnego zamku krzyżackiego czy średniowiecznych obwarowań miejskich, opowiedzieli dodatkowo lęborscy przewodnicy). Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na poszczególne pytania, a także za wykonanie tzw. zadań specjalnych, każda ze startujących grup otrzymywała po jednym punkcie. Warto zaznaczyć, iż zainteresowani mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzenia wieży ciśnień w Parku im. Bolesława Chrobrego, zaś z tarasu widokowego na jej szczycie spojrzenia na miasto w zimowej scenerii.
 
Finałowym akcentem gry, po dokonaniu podliczenia uzyskanych punktów, było wręczenie przez organizatorów, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Miejski oraz redakcję "Dziennika Bałtyckiego", zestawów upominków wszystkim uczestniczącym w zabawie grupom. 
Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo