• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Pierwszy Dzień Wiosny

LOT we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku organizuje, jak co roku, obchody Pierwszego Dnia Wiosny.
Święto witania wiosny rozpocznie rajd pieszy dla wszystkich chętnych. Celem przedsięwzięcia będzie poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. Zbiórka uczestników nastąpi o godz. 10:00 przy domu parafialnym przy cmentarzu w Lęborku (ul. Kaszubska). Przemarsz zakończy się przy kamiennych kręgach w parku im. B. Chrobrego, gdzie uczestnicy zostaną poczęstowani kiełbasą z grilla. O godz. 12:30 nastąpi symboliczne pożegnanie zimy – marzanny wykonane w ramach konkursu (o którym poniżej) zostaną spalone.
Podopieczni lęborskich przedszkoli wykonają marzanny, które zostaną zatopione o godz. 11:30 (most na rzece Łebie przy ul. Staromiejskiej). Wszyscy mali twórcy symboli zimy zostaną poczęstowani słodyczami.
Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego LOT organizuje (we współpracy z Nadleśnictwem Lębork) konkurs plastyczny "Ekomarzanna". Zadanie uczestników polega na wykonaniu marzanny z materiałów ekologicznych. Dostarczone prace zostaną ocenione, a najlepsze nagrodzone w czasie finału Pierwszego Dnia Wiosny przy kamiennych kręgach w Parku Chrobrego (21 marca br., od godz. 12:30), po czym (wszystkie) spalone. Wystawa marzann odbędzie się w wyżej wymienionym dniu na ul. Staromiejskiej (w godz. 9:00 – 12:00). Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, w którym znajdują się wszystkie szczegóły konkursu.


I. Cele konkursu:
– poznawanie i zwrócenie uwagi na podział materiałów pochodzenia organicznego i nieorganicznego,
– edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych,
– rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych,
– poznawanie ludowych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i nadejściem wiosny.

II. Zasady organizacji:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekomarzanny. Praca konkursowa powinna być zrobiona w formie kukły, w nawiązaniu do tradycyjnej formy marzanny, przy wykorzystaniu ekologicznych materiałów.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego.
3. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy z placówek edukacyjno-kulturalnych).
5. Uczestnik indywidualny bądź zespół może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.
6. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko (imiona i nazwiska), klasę oraz nazwę szkoły,
– imię i nazwisko opiekuna konkursowego,
– rodzaj kategorii,
– osobną kartkę z wypisanym jednym życzeniem autora/-ów pracy zawierającym zło, którego chciałby/chcieliby się pozbyć wraz z mijającą zimą.
7. Prace należy przesyłać pod adres Centrum Informacji Turystycznej (ul. kard. St. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork) lub dostarczyć osobiście od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00 do 16 marca br.
8. Komisję konkursową powołuje Centrum Edukacji Ekologicznej. Werdykt jury jest ostatecznym rozstrzygnięciem.
9. Prace nadesłane na konkurs można będzie odebrać po zakończonej wystawie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 21 marca br. przy kamiennych kręgach w parku im. B. Chrobrego w Lęborku o godz. 12:30.
11. W konkursie przewidziano zakup atrakcyjnych nagród.
12. Komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
– rodzaj materiałów użytych do wykonania pracy odpowiadających tematyce konkursu,
– estetyka wykonania pracy i walory artystyczne,
– oryginalność,
– trwałość.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo