• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

"Operacja Czysta Rzeka"

Rokrocznie wiosną – począwszy od 2008 roku – LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" organizuje, dzięki dofinansowaniu przez Powiat Lęborski, akcję czyszczenia rzeki Łeby pn. "Błękit rzeki dobrem Krainy", wpisującą się w harmonogram działań realizowanych przez Starostwo Powiatowe z zakresu ochrony środowiska.

W ramach tegorocznej edycji, stanowiącej składową ogólnopolskiej akcji "Operacja Czysta Rzeka", porządkowany będzie odcinek rzeki liczący łącznie około 70 km – aż do ujścia do jeziora Łebsko. Czyścić Łebę – na zasadzie tzw. czynu społecznego – będą głównie strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych, członkowie Koła Przewodników PTTK w Lęborku oraz wędkarze z lokalnych kół wędkarskich.

Akcja ma charakter otwarty. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach porządkowych na odcinku rzeki przebiegającym w granicach Lęborka (organizatorzy zapewniają worki na odpady i rękawiczki jednorazowe). Zbiórkę uczestników zaplanowano w dniu 15 kwietnia br., o godz. 9:00 na terenie przystani kajakowej w Lęborku (przy dawnym zamku krzyżackim). Podsumowanie – połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów podmiotom sprzątającym rzekę – odbędzie się o godz. 12:00 na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Krępie Kaszubskiej.

Warto dodać, iż – w ramach wydzielonych osobnych akcji – porządkowana będzie ponadto rzeka Łupawa zarówno przez podmioty z terenu gminy Główczyce (15 kwietnia br., pod nadzorem miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury), jak i Potęgowo (22 kwietnia br., funkcję koordynatora pełni Urząd Gminy).

Podsumowując, co roku akcja przynosi wymierne efekty – łącznie podczas dotychczasowych edycji zebrano około 19,5 t nieczystości (średnio około 1 t podczas każdej z nich). 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo