przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Nowa tablica turystyczna na siemirowickich kurhanach

Z inicjatywy Nadleśnictwa Cewice oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Lęborska - Łeba" na terenie siemirowickich kurhanów powstała nowa tablica turystyczna. Informator umieszczono w miejscu poprzedniego (uszkodzonego), przy leśnej drodze łączącej Siemirowice z Oskowem – dawnym niebieskim szlaku turystycznym PTTK. W opisie zamieszczonym na tablicy zawarto szczegóły budowy grobów oraz pokrótce historię prowadzonych na obszarze cmentarzyska prac archeologicznych. Tekst wzbogacony został o rysunek przekroju poprzecznego przykładowego kurhanu, a także cenną fotografię z 1976 roku, autorstwa pana Ryszarda Kapusty, wieloletniego badacza dawnych miejsc pochówku na terenie Pomorza, członka Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów z Gdyni.

Informator, w zamierzeniach pomysłodawców, ma stanowić jeden z elementów popularyzujących siemirowickie kurhany – ważną atrakcję turystyczną regionu, jak dotąd szerzej nieznaną nawet wśród okolicznych mieszkańców. Po złagodzeniu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 planowana jest organizacja cyklu rekreacyjnych rajdów pieszo-rowerowych, których istotnym punktem będzie możliwość zapoznania uczestników z niezwykłą i bogatą historią cmentarzyska, liczącą blisko 3 000 lat. 


Copyright © Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork