• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Niezbędnik turysty w gminie Wicko

Informujemy, że pod koniec ubiegłego roku ukazał się Niezbędnik turysty w gminie Wicko. Kilkustronicowy folder, wydany przez LOT Ziemia Lęborska, zawiera m.in. zwięzłe opisy najważniejszych atrakcji turystycznych w gminie, wzmiankę na temat historii miejscowości Wicko, a także charakterystykę gminy uzupełnioną o dane statystyczne.
Broszura jest bezpłatna. Można ją otrzymać w Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącym się przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 3 w Lęborku.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo