Napisz legendę o Błękitnej Krainie!

Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" ogłasza rozpoczęcie XVI Otwartego Konkursu Literackiego "Legendy Błękitnej Krainy". Główny cel przedsięwzięcia to, podobnie jak w latach ubiegłych, popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej. Tematem inspirującym wyobraźnię uczestników będzie, już tradycyjnie, napisanie legendy związanej z Błękitną Krainą (czyli historyczną ziemią lęborską, obejmującą obszar obecnego powiatu lęborskiego oraz gmin Łęczyce, Gniewino, Choczewo) lub terenem sąsiedniej gminy Potęgowo. Nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone w ramach kategorii uwzględniających wiek osób biorących udział w konkursie: "7 - 9 lat", "10 - 12", "13 - 15" oraz "16 - Osoby Dorosłe". Ponadto jurorzy przyznają Grand Prix. Termin dostarczania legend upływa 3 kwietnia 2022 roku.

Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu i odbioru nagród ukaże się na stronie organizatora (www.lotzl.lebork.pl) w okresie do końca maja przyszłego roku. 

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie.
Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo