• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Mniej odpadów w rzece Łebie

Elementy karoserii samochodowej, części starych mebli, opony różnych gabarytów, a nawet... drzwi od toalety – to wszystko wydobyto z rzeki Łeby w trakcie akcji Błękit rzeki dobrem Krainy. Efektem prac porządkowych było zebranie łącznie 1 038 kg nieczystości (podczas dotychczasowych jedenastu edycji – sumując – już około 17,5 t). Przedsięwzięcie zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z urzędami gminnymi w Łęczycach, Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku, ośrodkami kultury z Główczyc i Nowej Wsi Lęb., Słowińskim Parkiem Narodowym oraz firmą Wypożyczalnia kajaków w Łebie Leszek Szyca. 

Na odcinku około 50 km – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało blisko 150 osób: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wędkarze z Klubu Muchowego Dolina Łeby, PZW Koło Lębork-Miasto, PZW Koło Lębork-CECH, PZW Koło Pstrąg z Nowej Wsi Lęborskiej oraz PZW Koło Marzenie ze Zdrzewna, strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka, Łeby, gminy Nowa Wieś Lęborska (OSP z Chocielewka, Krępy Kaszubskiej, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Obliwic, Pogorszewa, Redkowic i Tawęcina) oraz gminy Wicko (OSP z Łebieńca, Strzeszewa, Wicka i Wrześcia), jak również podmioty z gminy Główczyce. Ponadto, w ramach akcji, wędkarze z PZW Koło Lębork-KPP czyścili brzegi Jeziora Lubowidzkiego. 

Wszystkie zebrane nieczystości firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork przewiozła na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Pojazd do transportu nieczystości użyczyły również Gminne Usługi Komunalne z Wicka. 

Finał przedsięwzięcia odbył się tradycyjnie w Krępie Kaszubskiej, gdzie – dzięki zaangażowaniu miejscowego Sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich – uczestnicy czyszczenia rzeki spożyli posiłek regeneracyjny. Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w sprzątaniu Łeby otrzymali z rąk pana Krzysztofa Pruszaka, Członka Rady Powiatu Lęborskiego, pana Ireneusza Radtke, Radnego Gminy Nowa Wieś Lęborska, pana Mariana Borka, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP oraz pana Jana Kiśluka, dyrektora LOT-u, okolicznościowe dyplomy z gratulacjami – zgodnie z dawnym, socrealistycznym hasłem – za współzawodnictwo pracy i przekroczenie założonej normy.

Podziękowania należą się Zarządowi Powiatu Lęborskiego za udzielenie dotacji, bez której przeprowadzenie czyszczenia rzeki nie byłoby możliwe. 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo