• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Mapa turystyczna gminy Wicko

Informujemy, że LOT Ziemia Lęborska wydała mapę gminy Wicko z naniesioną lokalizacją atrakcji turystycznych (zabytków, pomników przyrody), przebiegiem szlaków pieszo-rowerowych, granicami rezerwatów przyrody itd. Ponadto publikacja zawiera krótkie opisy najważniejszych atrakcji turystycznych w gminie, wzmiankę na temat historii miejscowości Wicko oraz charakterystykę gminy uzupełnioną o dane statystyczne.
Zakupu mapy – w cenie 2 zł – można dokonać w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 3 w Lęborku.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo