• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Konkurs plastyczny "Moja ścieżka przyrodniczo-turystyczna"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej (prowadzone przez LOT Ziemia Lęborska) oraz Nadleśnictwo Lębork. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, w którym znajdują się wszystkie szczegóły przedsięwzięcia.


I. Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności obserwacji swojego otoczenia,
– nauka klasyfikacji okazów roślinnych,
– rozwój kreatywności i umiejętności plastycznych.

II. Kryteria oceny:
– kreatywność,
– estetyka wykonania pracy,
– poprawność w rozpoznawaniu okazów roślinnych.

III. Zasady organizacji:
1. Zadanie polega na opisaniu – pod kątem przyrodniczo-turystycznym – trasy częstych spacerów uczestnika/uczestników konkursu i uzupełnieniu tekstu dokumentacją fotograficzną lub wizualizacją w dowolnej technice plastycznej.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego.
3. Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach: Szkoły podstawowe I-III, Szkoły podstawowe IV-VI, Szkoły gimnazjalne oraz Szkoły ponadgimnazjalne.
4. Prace można wykonać samodzielnie lub zespołowo.
5. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko (imiona i nazwiska) autora (autorów) oraz wiek, klasę i nazwę szkoły,
– imię i nazwisko opiekuna konkursowego,
– nazwę kategorii,
– lokalizację ścieżki,
– nazwę ścieżki.
6. Prace należy przesłać na adres Centrum Informacji Turystycznej (ul. kard. St. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork) lub dostarczyć osobiście w godz. 8:00 – 16:00 (pon. – pt.) do 21 maja br. Prosimy nie zostawiać prac w sekretariacie nadleśnictwa.
7. Komisję konkursową powołuje CEE. Werdykt jury jest ostatecznym rozstrzygnięciem.
8. Prace nadesłane na konkurs można będzie odebrać po ogłoszeniu wyników.
9. O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy Państwa drogą mailową i telefoniczną.
10. W konkursie przewidziano zakup atrakcyjnych nagród.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo