• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

IX Otwarty Konkurs Literacki "Legendy Błękitnej Krainy"

LOT Ziemia Lęborska - Łeba zaprasza do wzięcia udziału w IX Otwartym Konkursie Literackim Legendy Błękitnej Krainy. Główny cel przedsięwzięcia to, podobnie jak w latach ubiegłych, popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej. Tematem inspirującym wyobraźnię uczestników będzie napisanie legendy dotyczącej wyżej wspomnianego regionu (z wykorzystaniem charakterystycznych dla niego elementów historii, architektury bądź krajobrazu). Nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone w ramach trzech kategorii: Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne i Osoby Dorosłe. Ponadto jurorzy przyznają Grand Prix (nagroda finansowa w wys. 300 zł).

Termin dostarczania legend upływa 21 listopada br. (prace należy nadsyłać na adres: LOT Ziemia Lęborska - Łeba, al. Niepodległości 6, 84-300 Lębork).

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 17:00 w budynku Stacji Kultura przy ul. Dworcowej 8 w Lęborku (część obiektu dworca PKP).

Więcej informacji dostępnych w regulaminie konkursu.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo