• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Czystsza rzeka Łeba

Elementy karoserii i fotele samochodowe, połamane części sprzętu AGD, stare wózki dziecięce, opony wszelkiej maści gabarytów, niezliczoną ilość plastikowych i szklanych butelek – to wszystko wydobyto z rzeki Łeby w trakcie akcji "Błękit rzeki dobrem Krainy". Efektem prac porządkowych było zebranie łącznie blisko 1 t nieczystości (podczas dotychczasowych czternastu edycji – sumując – już około 19,5 t). Przedsięwzięcie, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu "Operacja Czysta Rzeka", zorganizowała LOT "Ziemia Lęborska - Łeba", Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku, ośrodkami kultury z Główczyc i Nowej Wsi Lęborskiej, Kołem Gospodyń Wiejskich z Krępy Kaszubskiej, Słowińskim Parkiem Narodowym, Kołem Przewodników PTTK w Lęborku oraz firmą FAMILYday Spływy Kajakowe Marzena Reclaf. 
 
Na odcinku około 50 km (od przystani kajakowej w Lęborku do ujścia rzeki do jeziora Łebsko w pobliżu miejscowości Gać) – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało ponad 150 osób – w większości strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka i Łeby oraz terenu gminy Nowa Wieś Lęborska i Wicko, członków Koła Przewodników PTTK w Lęborku oraz Koła Turystyki Kwalifikowanej "Kahel Klub II", przedstawicieli PZW Koła "Marzenie" ze Zdrzewna, jak również podmiotów z gminy Główczyce. Ponadto w ramach akcji wędkarze z PZW Koło "Lębork-KPP" czyścili brzegi Jeziora Lubowidzkiego. 
 
Zebrane nieczystości firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork przewiozła na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Pojazd do transportu nieczystości użyczyły również Gminne Usługi Komunalne z Wicka. 
 
Finał tegorocznej edycji odbył się na terenie rekreacyjnym Stanicy Turystycznej w Krępie Kaszubskiej, gdzie w symbolicznym podziękowaniu za wykonaną pracę uczestnicy czyszczenia rzeki otrzymali pamiątkowe dyplomy z gratulacjami za wykonanie 400% normy oraz spożyli posiłek regeneracyjny w postaci pieczonej kiełbaski.
 
Podziękowania należą się Zarządowi Powiatu Lęborskiego za udzielenie dotacji celowej na realizację działań z zakresu ochrony środowiska, bez której przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe. 

 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo