• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Czyściej nad rzeką Łebą

Elementy garderoby, części starych mebli, opony od ciągników siodłowych, fragmenty podzespołów elektronicznych – to wszystko wydobyto z rzeki Łeby w trakcie akcji Błękit rzeki dobrem Krainy. Efektem prac porządkowych było zebranie łącznie 970 kg nieczystości (podczas dotychczasowych dziesięciu edycji – sumując – już około 16,5 t). Przedsięwzięcie zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z urzędami gminnymi w Łęczycach, Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku, ośrodkami kultury z Główczyc i Nowej Wsi Lęb. oraz firmą FamilyDay Spływy Kajakowe. 

Na odcinku około 50 km – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało blisko 150 osób: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wędkarze z Klubu Muchowego Dolina Łeby, PZW Koło Lębork-Miasto, PZW Koło Lębork-CECH, PZW Koło Pstrąg z Nowej Wsi Lęborskiej oraz PZW Koło Marzenie ze Zdrzewna, strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka, Łeby, gminy Nowa Wieś Lęborska (OSP z Chocielewka, Krępy Kaszubskiej, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Obliwic, Pogorszewa, Redkowic i Tawęcina) oraz gminy Wicko (OSP z Łebieńca, Strzeszewa, Wicka i Wrześcia), jak również podmioty z gminy Główczyce. Ponadto, w ramach akcji, wędkarze z PZW Koło Lębork-KPP czyścili brzegi Jeziora Lubowidzkiego. 

Wszystkie zebrane nieczystości firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork przewiozła na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Pojazd do transportu nieczystości użyczyły również Gminne Usługi Komunalne z Wicka. 

Finał przedsięwzięcia odbył się tradycyjnie w Krępie Kaszubskiej. Przy wspólnym ognisku – zorganizowanym przez panią sołtys, Aleksandrę Majchrzak, we współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich – uczestnicy czyszczenia rzeki spożyli posiłek regeneracyjny. Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w sprzątaniu Łeby otrzymali z rąk pani Elżbiety Godderis, Wicestarosty Lęborskiego, pana Krzysztofa Pruszaka, Członka Zarządu Powiatu, pana Witolda Namyślaka, Burmistrza Miasta Lęborka, pana Ryszarda Wittke, Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, pana Andrzeja Wrześniewskiego, Radnego Gminy Nowa Wieś Lęborska, pana Mariana Borka, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP oraz pana Jana Kiśluka, dyrektora LOT-u, okolicznościowe dyplomy z gratulacjami za wykonanie 499% normy.

Podziękowania należą się Zarządowi Powiatu Lęborskiego za udzielenie dotacji, bez której przeprowadzenie czyszczenia rzeki nie byłoby możliwe.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo