• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Polecamy

Czyściej nad Łebą i Okalicą

Elementy zawieszenia i tapicerki samochodowej, połamane części sprzętu AGD, opony wszelkiej maści gabarytów, nieprzebraną ilość plastikowych i szklanych butelek i aluminiowych puszek – to wszystko wydobyto z rzeki Łeby oraz Okalicy w trakcie akcji "Błękit rzeki dobrem Krainy". Efektem prac porządkowych było zebranie łącznie ponad 1 t nieczystości (podczas dotychczasowych piętnastu edycji – sumując – już około 20,5 t).

Przedsięwzięcie, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu "Operacja Czysta Rzeka", zorganizowała LOT "Ziemia Lęborska - Łeba", Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku, ośrodkami kultury z Główczyc i Nowej Wsi Lęborskiej, Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku, Słowińskim Parkiem Narodowym, Kołem Przewodników PTTK w Lęborku, Kołem Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Kahel Klub II" w Lęborku, Kołem Gospodyń Wiejskich z Krępy Kaszubskiej oraz firmą FAMILYday Spływy Kajakowe Marzena Reclaf.

W ramach tzw. czynu społecznego brzegi Łeby na odcinku około 50 km (od przystani kajakowej w Lęborku do ujścia do jeziora Łebsko w pobliżu miejscowości Gać), a także Okalicy (w granicach Lęborka) porządkowało blisko 200 osób – w większości strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka i Łeby oraz terenu gminy Nowa Wieś Lęborska i Wicko, członków Koła Przewodników PTTK oraz Koła Turystyki Kwalifikowanej "Kahel Klub II", przedstawicieli PZW Koła "Marzenie" ze Zdrzewna, członków stowarzyszenia "Polska 2050" Oddział w Lęborku, jak również podmiotów z gminy Główczyce i osób indywidualnych – niezrzeszonych.

Zebrane nieczystości firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork przewiozła na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku.

Finał tegorocznej edycji odbył się na terenie rekreacyjnym Stanicy Turystycznej w Krępie Kaszubskiej, gdzie w symbolicznym podziękowaniu za trud i zaangażowanie uczestnicy czyszczenia rzeki otrzymali pamiątkowe dyplomy z gratulacjami "za przodownictwo pracy i trzykrotne przekroczenie założonej normy" oraz spożyli posiłek regeneracyjny, uzupełniając utracone kalorie.

Podziękowania należą się Zarządowi Powiatu Lęborskiego za udzielenie dotacji celowej na realizację działań z zakresu ochrony środowiska, bez której przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe.

Dodajmy, iż tegoroczną edycję poprzedziła krótka uroczystość wręczenia legitymacji nowym licencjonowanym przewodnikom turystycznym PTTK, którzy uprzednio pomyślnie ukończyli specjalistyczny kurs. Gratulujemy! 

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo