• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

"Błękit rzeki dobrem Krainy" 2014

1 t 110 kg nieczystości zebrano w trakcie akcji czyszczenia rzeki Łeby Błękit rzeki dobrem Krainy (podczas dotychczasowych sześciu edycji – łącznie już ponad 13 t). Przedsięwzięcie zorganizowała LOT Ziemia Lęborska - Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku, które zapewniły worki na odpady.
Na odcinku około 50 km – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało blisko 150 osób: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wędkarze z Klubu Muchowego Dolina Łeby, PZW Koło Lębork-Miasto, PZW Koło Lębork-PCRR oraz PZW Koło Marzenie ze Zdrzewna, a także strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lęborku i jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka, Łeby, gminy Nowa Wieś Lęborska (OSP z Chocielewka, Krępy Kaszubskiej, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Pogorszewa, Redkowic i Tawęcina) oraz gminy Wicko (OSP z Łebieńca, Strzeszewa, Wicka i Wrześcia).
Firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork rozstawiła kontenery na odpady oraz przewiozła zebrane nieczystości na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Pojazd do transportu nieczystości użyczyły ponadto Gminne Usługi Komunalne z Wicka.
Finał przedsięwzięcia odbył się tradycyjnie w Krępie Kaszubskiej. Przy wspólnym ognisku – zorganizowanym przez sołtysa, pana Piotra Popielę, we współpracy z miejscową OSP – uczestnicy czyszczenia rzeki spożyli posiłek regeneracyjny. Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w sprzątaniu Łeby otrzymali z rąk pana Ryszarda Wenty, Wicestarosty Lęborskiego, pani Alicji Zajączkowskiej, Zastępcy Burmistrza Miasta Lęborka oraz pana Ryszarda Wittke, Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska okolicznościowe dyplomy.
Należy podkreślić, iż przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe bez dotacji udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo