• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

"Błękit rzeki dobrem Krainy 2012" - Relacja

Ponad 12 t nieczystości zebrano łącznie podczas pięciu dotychczasowych edycji akcji Błękit rzeki dobrem Krainy (podczas ostatniej – 1 t 670 kg). Tegoroczne czyszczenie rzeki Łeby odbyło się 21 kwietnia. Przedsięwzięcie zorganizowała LOT Ziemia Lęborska we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lęborku. W przeprowadzeniu akcji pomogły urzędy miejskie i gminne powiatu, zapewniając worki na odpady.
Na odcinku około 50 km – w ramach tzw. czynu społecznego – brzegi Łeby porządkowało blisko 150 osób: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wędkarze z Klubu Muchowego Dolina Łeby, PZW Koło Lębork-Miasto, PZW Koło Lębork-PCRR oraz PZW Koło Marzenie ze Zdrzewna, a także strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku i jednostek ochotniczych straży pożarnych z Lęborka, gminy Nowa Wieś Lęborska (OSP z Chocielewka, Krępy Kaszubskiej, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Pogorszewa, Redkowic i Tawęcina) oraz gminy Wicko (OSP z Łebieńca, Strzeszewa, Wicka i Wrześcia).
Firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Lębork rozstawiła kontenery na odpady oraz przewiozła zebrane nieczystości na teren Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (składowisko nieodpłatnie przyjęło śmieci). Pojazd do transportu odpadów użyczyły ponadto Gminne Usługi Komunalne z Wicka.
Akcję poprzedziło spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli podmiotów uczestniczących w czyszczeniu Łeby, podczas którego omówiono logistykę przedsięwzięcia. Przyjęto, sprawdzony w latach ubiegłych, podział rzeki na 4 odcinki przeznaczone do porządkowania, do każdego z nich przydzielając koordynatora.
Finał przedsięwzięcia odbył się tradycyjnie w Krępie Kaszubskiej. Przy wspólnym ognisku – zorganizowanym przez sołtysa, pana Piotra Popielę, we współpracy z miejscową OSP – uczestnicy czyszczenia rzeki spożyli posiłek regeneracyjny. Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w sprzątaniu Łeby otrzymali z rąk pana Krzysztofa Pruszaka, Członka Zarządu Powiatu Lęborskiego i Zarządu LOT-u oraz pana Ryszarda Wittkego, Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska pamiątkowe dyplomy z gratulacjami za ciężką i wytężoną pracę dla dobra naszej małej Ojczyzny.

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo