Werner Koschalka – prezes
vacat – dyrektor

Marcin Krzciuk – pracownik biura LOT-u
Daniel Olszewski – stażysta

Informacja z dnia 23.01.2012

Andrzej Kubiak – Powiat Lęborski www.powiat-lebork.com
Elżbieta Rekowska-Klassa – Gmina Miasto Lębork www.lebork.pl

Andrzej Pałubicki – Agencja Reklamowa PANAS
Jan Domaros – Agencja Usług Turystycznych AUT
Bogusław Wrzesień – Auto Buniks www.buniks.arigato.pl
Michał Łukaszek – Biuro Turystyczne DUNAJ www.btdunaj.pl
Henryk Sęk – fotografia
Kazimierz Duwe – FUH HELP www.duwe.pl
Jerzy Klein – Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera
Katarzyna Marczak – Hotel Vega www.hotel-vega.pl
Przemysław Mikusiński – Koło Przewodników PTTK w Lęborku
Krzysztof Hachaj – Łebski Browar SC www.lebskibrowar.pl
Wiesław Formela – Obóz Legionów Rzymskich
Daniel Mihuniewicz – Ochotnicza Służba Ratownicza
Jakub Rutkiewicz – Ośrodek Kolonijny Pałac pod Bocianim Gniazdem www.runowo.pl
Małgorzata Tuszyńska – Ośrodek Koniczynka www.koniczynka.eu
Marcin Pęski – Pałac w Poraju www.palacporaj.pl
Iwona Król – przewozy bryczką www.bryczkadoslubulebork.za.pl
Aleksandra Maszota – przewozy bryczką
Werner Koschalka – Restauracja Różana www.rozana.lebork.pl
Andrzej Myśliński – Sea Park Sarbsk www.seapark.pl
Tomasz Wrzosek – Tomax Sp. z o.o.
Konrad Chmiel – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Lębork www.lebork.zhp.pl

Zofia Smardz – dwór w Krępkowicach
Wojciech Płomiński – Klub Krajoznawczo-Przyrodniczy Grodnik
Ewa Figacz – Ośrodek Wypoczynkowy Ewa
Mariusz Baar – przewodnik turystyczny
Andrzej Bladoszewski – przewodnik turystyczny
Tadeusz Krawczyk – przewodnik turystyczny
Justyna Marcinkiewicz – przewodnik turystyczny
Małgorzata Mendrychowska – przewodnik turystyczny
Edmund Regliński – przewodnik turystyczny

Wiesław Budkowski
Halina Krzewniak

Informacja z dnia 23.01.2012

Werner Koschalka – Prezes Zarządu LOT Ziemia Lęborska - Łeba
Bogusław Wrzesień – Wiceprezes Zarządu

Konrad Chmiel – Członek Zarządu
Wiesław Formela – Członek Zarządu
Jerzy Klein – Członek Zarządu
Andrzej Kubiak – Członek Zarządu
Andrzej Myśliński – Członek Zarządu
Elżbieta Rekowska-Klassa – Członek Zarządu
Jakub Rutkiewicz – Członek Zarządu

Informacja z dnia 23.01.2012

Plik do pobrania: 1. Statut (DOC, 139 kB)

Informacja z dnia 05.01.2012

Aby wstąpić w charakterze Członka Zwyczajnego/Wspierającego do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska należy – po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia – wypełnić deklarację członkowską. Ostatecznie o przyjęciu kandydata w szeregi Organizacji decyduje Zarząd LOT-u poprzez podjęcie stosownej Uchwały.

Plik do pobrania: 1. Deklaracja członkowska (DOC, 12 kB)

Informacja z dnia 01.02.2012